Za vas izdelamo elaborate, ki so sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- zasnova požarne varnosti,

- izkaz požarne varnosti stavbe,

- elaborat zaščite pred hrupom,

- Izkaz zaščite pred hrupom,

- Elaborat gradbene fizike,

- Izkaz energijskih lastnosti stavbe,

- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe.